Fernbus

SKI45 Milano - Aosta (Pila)

FLiXBUS

  1. Aosta ski (Pila)
  2. Aosta
  3. Santhià
  4. Novara
  5. Milan (Lampugnano)
  6. Milano (Sesto S.G.)
  7. Milan (San Donato)

Alle Angaben ohne Gewähr.