Fernbus

N580 Salerno - Lyon

FLiXBUS

 1. Salerno
 2. Pompei
 3. Naples
 4. Frosinone
 5. Rome
 6. Florence
 7. Bologna
 8. Genoa
 9. Turin
 10. Turin
 11. Lyon

Alle Angaben ohne Gewähr.