Fernbus

Rimavská Sobota

Slowakei


Haltepunkte


1 Verbindung


Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, Stredné Slovensko, 979 01, Slovensko

24.309

Alternative Namen Großsteffelsdorf, Rima-Szombat, Rimaszombat, Rimavská Sobota, Rymawska Sobota, Sobota Rimavska, Римавска Собота
Postleitzahl 979 01