Fernbus

N3202 Kiev - Karlsruhe

FLiXBUS

 1. Kyiv / Kiev
 2. Zhytomyr
 3. Rivne
 4. Lviv
 5. Dresden
 6. Chemnitz
 7. Bayreuth
 8. Würzburg
 9. Aschaffenburg
 10. Frankfurt
 11. Darmstadt
 12. Heidelberg
 13. Mannheim
 14. Karlsruhe

Fahrplan
Ankunft Abfahrt Haltepunkte
06:50 Kyiv / Kiev Kyiv / Kiev, Kiev (Avtostanciya)
08:25 08:30 Zhytomyr Zhytomyr
10:55 11:00 Rivne Rivne, Rivne AS
13:55 14:00 Lviv Lviv, Lviv-1 Stryiskyi BS
07:00 +1d 07:00 +1d Dresden Dresden, Dresden central station
08:00 +1d 08:00 +1d Chemnitz Chemnitz, Chemnitz-Center
10:00 +1d 10:00 +1d Bayreuth Bayreuth, Bayreuth main station
12:30 +1d 12:30 +1d Würzburg Würzburg
13:30 +1d 13:30 +1d Aschaffenburg Aschaffenburg, Aschaffenburg Schulzentrum
14:20 +1d 14:20 +1d Frankfurt Frankfurt, Frankfurt central station
14:50 +1d 14:50 +1d Darmstadt Darmstadt
15:30 +1d 15:30 +1d Heidelberg Heidelberg
16:00 +1d 16:00 +1d Mannheim Mannheim, Mannheim ZOB
16:45 +1d Karlsruhe Karlsruhe

Alle Angaben ohne Gewähr.